Elverkstyret

Styret består av fem medlemmer, blant desse ein representant for dei tilsette.

Hans Sæther - Styreleiar

Odd Jan Hølmo - Nestleiar

Sissel G. Brenna - Styremedlem

Thea Mork Kummen - Styremedlem

Oddbjørn Sperstad - Styremedlem, valt av dei tilsette