Saman skapar vi verdiar for bygda vår

Aursjokraft

SkiakerNett

Skjåk Energi Entreprenør

Skjåk Vasskraft

Skjåk Energi AS

I 2021 delte selskapet Skjåk Energi seg i 4 selskap:
Aursjokraft AS, SkiakerNett AS, Skjåk Energi Entreprenør AS og Skjåk Vasskraft AS.
Skjåk Energi AS er morselskapet til desse selskapane.

SkiakerNett AS driftar distribusjonsnettet i Skjåk kommune.
Aursjokraft AS driv med sal av kraft i Skjåk og syrgjar for strøm til ca. 2100 abonnentar.
Skjåk Energi Entreprenør AS står for utbygging av fiber og sal og montering av solceller.
Skjåk Vasskraft står for kraftforvalting og deleige av kraftverk.