Everkstyret

Styret består av fem medlemmer, blant desse ein representant for dei tilsette.

Bjørn Dalen - Styreleiar

Per Morten Lindsheim - Nestleiar

Astrid Gjertsen - Styremedlem

Sissel G. Brenna - Styremedlem

Lena Teigum - Valt av dei tilsette