Everkstyret

Styret består av fem medlemmer, blant desse ein representant for dei tilsette.

Bjørn Dalen - Styreleiar

Hans Sæther - Nestleiar

Astrid Gjertsen - Styremedlem

Odd Jan Hølmo - Styremedlem

Lena Teigum - Styremedlem, valt av dei tilsette